Přeji Vám dobré odpoledne ! Dnes je - středa 28. července 2021Svátek má : Viktor
elkoMENU
zatackaHOME zatackaO NÁS zatackaINFORMACE sipkaPODMÍNKY zatackaCENÍK zatackaPŘIHLÁŠKA zatackaKONTAKT zatackaUCHAZEČI zatacka ZNAČKY

Celkem 50087
Měsic0
Dnes0
On-line0
elkoNOVINKY

Třikrát a dost.
Počet pokusů by měl být omezen.

Novela zákona č. 361/2000 Sb.

Změny v bodovém systému

Bodový systém

Informace MD k rozsahu ři-
dičského oprávnění skupiny B

elkoDokumenty

Žádost o přijetíŽádost (tisk oboustranně)

ikona_pdfLékařský posudek

ikona_pdfProminutí zbytku trestu

ikona_pdfVšeobecné obch. podmínky
Podmínky přijetí

Podmínky příjetí do kurzu

Pro přihlášení do autoškoly je zapotřebí vyplnit žádost (tisk oboustranně) a zdravotní posudek, který je zapotřebí potvrdit jedině od praktického lékaře!!!

Zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíce od podání žádosti v autoškole.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

viz. také - Všeobecné obchodní podmínky

Vyplněnou přihlášku do kurzu si můžete vytisknout po vyplnění on-line přihlášky.

Podmínky pro absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti:

A. zákaz řízení
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po skončení zákazu činnosti. V případě prominutí zbytku zákazu po polovině trestu můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Při žádosti o vrácení ŘP nesmí být doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Doklady do autoškoly

 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • (po úspěšném přezkoušení z odborné způsobilosti se předávají na MěÚ)

Doklady k předložení na MěÚ

 • výpis z karty řidiče
 • posudek od dopravního psychologa
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

B. 12 bodů
Po dosažení 12 bodů musíte pro vrácení ŘO vždy absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.
Přezkoušení můžete absolvovat před koncem vypršení jednoho roku.

O vrácení ŘO můžete požádat následující den po vypršení jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pozor, doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní.

Doklady do autoškoly

 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • (po úspěšném přezkoušení z odborné způsobilosti se předávají na MěÚ)

Doklady k předložení na MěÚ

 • výpis z karty řidiče
 • posudek od dopravního psychologa

C. zdravotní důvody
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Doklady do autoškoly

 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • (po úspěšném přezkoušení z odborné způsobilosti se předávají na MěÚ)

Doklady k předložení na MěÚ

 • výpis z karty řidiče

Přezkoušení není podmíněno absolvováním kondičních jízd, přesto doporučujeme pod dohledem zkušeného instruktora si minimálně 1 kondiční jízdu daným vozidlem objednat. (cena vyučovací hodiny kondičních jízd viz. Ceník).

Věková hranice a omezení skupin

AM od 15 let

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h


A1 od 16 let
A2 od 18 let
A od 24 let
B1 od 17 let
B od 18 let
 1. nepřevyšující 750 kg,
 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg,
 3. nebo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
 4. skupina B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou dále vozidel zařazených do skupiny AM a vozidel zařazených do skupiny B1
 5. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

B+E od 18 let
T od 17 let
C1 od 18 let
C od 21 let
C+E od 21 let
D1 od 21 let
D od 24 let